Thielska galleriet

 

 

Kupolen renoverad med nytt tätskikt under det gröna teglet, samt ny gesimsränna i koppar.